Апликација за Одељење за порекло робе – Управе царина Србије

Пројекат

Project Description

Дефинисање и анализа пословног процеса, креирање будућег модела и развоја, развој и имплементација Апликације и одговарајуће базе података за потребе Одељења за порекло робе Управе царина Србије.

Апликација садржи 2 сервиса за пословне кориснике и омогућава:

  • Онлајн подношење захтева за издавање обавезујућих обавештења о пореклу робе;
  • Онлајн подношење захтева за издавање потврде о познавању порекла робе за потребе стицања статуса овлашћеног извозника;

У питању је веб апликација, заснована на услужно оријентисаној архитектури (SOA), која је потпуно компатибилна са информационим системом Царинске управе. Лако га користе и Управа царина и пословна заједница. Омогућава прикупљање и обраду свих информација везаних за верификацију порекла робе и издавање обавезујућих обавештења о пореклу робе, као и за обраду захтева за потврде о познавању порекла робе у сврху стицања овлашћеног статуса извозника. Апликација такође садржи 2 регистра: Регистар овлашћених извозника и Регистар печата који се користе за проверу доказа о пореклу. Нова Апликација такође омогућава ефикасну израда докумената, извештаја и статистике.

Фаза реализације пројекта трајала је од септембра 2018. до марта 2019. године, затим је Одржавање обезбеђено до марта 2020. године.

Project Details

  • ЛокацијаСрбија
  • Главни послодавац / партнерМинистарство финансија Републике Србије - Управа царина
  • Временски оквирСептембар 2018. - март 2019.
  • СтатусЗавршено