INES+

Софтвер за заштиту права интелектуалне својине

INES+: Софтвер за заштиту права интелектуалне својине


Историјат:

INES+ апликација (претходници: „INES ” и „IPR апликација”) израђен је у две фазе од стране консултаната који су били ангажовани на пројектима: EU-CAFAO и EU-SEMS

 1. октобар 2006. – фебруар 2008. (EU-CAFAO):
 • током 2004. и 2005. у Србију је донета прва апликација (из УК и Пољске) коју су стручњаци канцеларије CAFAO инсталирали за потребе Управе царина Србије. Ова прва верзија била је у употреби до јесени 2006.
 • С обзиром на то да је апликација била недовољна за нормално функционисање сектора,, одлучено је да се из почетка приступи изради нове апликације.
 • Коришћен је итеративни поступак израде – РУП методологија.
 • Скоро читав EU CAFAO Тим за информационе технологије (7 информатичара) учествовао је у овој изради. Наравно, поменутих седморо људи нису били ангажовани истовремено.
 • Поред тога, свој стручни допринос дали су и други стручњаци канцеларије CAFAO који су се бавили различитим питањима у вези са контролом примене царинских прописа.
 • Већи део времена утрошен је на дефинисање потреба корисника (у чему су такође учествовали стручњаци канцеларије CAFAO за права интелектуалне својине).
 • Прва верзија апликације за права интелектуалне својине (MS Access) инсталирана је у Србији и Црној Гори при самом завршетку CAFAO Пројекта (у фебруару 2008.).
 1. мај 2008. – април 2009. (EU-SEMS / EU-TACTA)
 • 4 консултанта EU-SEMS тима били су укључени у израду нове апликације – „IPR на Wеб-у” – INES.
 • Нова апликација је обухватила све модуле претходне апликације, као и неколико нових.
 • Иста количина времена утрошена је за потребе њене израде.
 • Међутим, за дефинисање потреба корисника утрошено је далеко мање времена, јер су исти програмери сачинили нову апликацију.
 • У време утрошено на дефинисању потреба корисника, урачунато је и ангажовање консултаната EU-TACTA пројекта који су се бавили питањима права интелектуалне својине у региону.

Опис апликације:

 • Модул управљања предметима (Управљање у случају кршења права) – ’предмети’ који се односе на права интелектуалне и индустријске својине чувају се у овом модулу, који садржи следеће информације:
  • Опште податке о предмету где спадају: референтни бројеви, неопходни датуми, категорије права интелектуалне својине на које се предмет односи, итд.
  • Вођење документације: сва издата/примљена документација (са подробним информацијама) која се односи на конкретан предмет (поред осталог, ова апликација обрачунава рокове и упозорава ако дође до истека рока за пријем неког званичног обавештења)
  • Роба: појединости о категорији, врсти, количини, вредности робе итд.
  • Подаци о увознику/извознику
  • Превоз: превозна средства, број таблица, маршута итд.
  • Складиште: информације о месту чувања конфисковане робе (пре уништавања или пуштања)
  • Уништавање: информације које се односе на уништавање робе.
 • Модул за нисиоца права (Управљање апликацијама за покретање поступка) – у овом модулу чувају се подаци из „Захтева за заштиту права интелектуалне својине”:
  • Општи подаци о захтеву, одлука и евентуално поступање према прописаном.
  • Информације о носиоцу права, његовом заступнику у земљи, овлашћеном увознику/дистрибутеру,
  • Остали подаци из ’захтева’: земља порекла, званична маршута итд.
  • Појединости о заштићеној робној марки: број регистрације, назив робне мерке, класа робе, као и слике.
 • Модул за унапређено извештавање – апликација омогућава за кориснике олакшано постављање великог броја различитих упита за базу података (претрагу базе података по скоро свим критеријумима или комбинацији неколико критеријума) као и аутоматску израду низа различитих динамичких и статистичких извештаја.
 • Административни Модул – ова апликација омогућава једном (или више) одабраних службеника из Сектора за права интелектуалне својине да врше напредно администрирање апликације:
  • управљање за потребе корисника (ге спада и пренос одговарајућих права на сваког корисника)
  • вођење свих спискова шифара (да би се обезбедило унапређено и поуздано филтрирање и извештавање, апликација је осмишљена тако да се користе ’падајуће’  листе, где год је то могуће)
  • оваквим приступом, ангажовање службеника информационих технологија на пословима администрирања и одржавања смањено је на минимум.

Технички детаљи:

 • Програмски језик: C#
 • DBMS: Microsoft SQL Server 2005
 • Апликациони сервер: Internet Information Services v 6.0
 • Оперативни систем: Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows XP

Референце:

 • Управа царина Србије
 • Управа царина Црне Горе
 • Тржишна инспекција Републике Србије
 • Тржишна инспекција Црне Горе
 • Царинска Служба Косова (софтвер у INES верзији)

Галерија слика