E-filing

Електронско достављање дигитално потписаних Захтева за заштиту интелектуалне својине

E-filing: Електронско достављање дигитално потписаних Захтева за заштиту интелектуалне својине


Историјат:

Овај софтвер је израђен у оквиру Пројекта – Регионални Програм за IIPR (Права индустријске и интелектуалне својине) у земљама западног Балкана и Турској (март 2010 – септембар 2010):

 • На овом пројекту била су ангажована 3 консултанта друштва SafeNet d.o.o.
 • Предмет овог Пројекта је била израда и инсталирање модула за комуникацију службе за заштиту права интелектуалне својине Управе царина са носиоцима права, односно њиховим правним заступницима. Овај софтвер омогућава непосредно електронско подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине  (пријава за покретање поступака) путем одговарајућег Web портала.

Опис апликације:

Електронско подношење је софтвер (wеб портал) који омогућава да носиоци права електронским путем достављају захтеве за заштиту права интелектуалне својине (пријаве за покретање поступака) царинским органима :

 • аутентикација преко дигиталног сертификата;
 • персонални вишејезични wеб портал;
 • валидација података од стране клијента (wеб претраживач) и сервера;
 • прилагање других пратећих електронских докумената (.rtf датотека, .doc датотека, .pdf датотека, датотека слика итд.);
 • Накнадна обрада електронске документације (захтеви);
 • потписивање електронске документације ажурирањем и подношењем дигиталног сертификата;
 • Информисање о тренутном статусу претходно поднетих апликација, тражење и штампање електронске апликације (pdf формат);
 • Могућност давања интерактивних упутстава (onlajn помоћ) при свком кораку.

Технички детаљи:

 • Програмски језик: C#, Java Scripts
 • DBMS:MS SQL 2005/2008
 • Апликациони сервер: IIS 6.0/IIS 7.0
 • Оперативни систем: Windows Server 2003/2008

Референце:

 • Управа царина Србије

Галерија слика