SEMS

Систем електронске размене података за југоисточну Европу

SEMS: Систем електронске размене података за југоисточну Европу


Историјат:

Систем електронске размене података за југоисточну Европу (СЕМС) има дугу историју и израстао је у зрео софтверски пакет. Након искустава стечених са системом PAIS (Систем информисања пре приспећа) који је био у примени крајем деведесетих, информатичка подршка CAFAO програма (Канцеларије за царинску и фискалну помоћ за земље западног Балкана) је први пут 2000. године израдила систем SEMS који је у то време финансирао Генерални директорат AIDCO А2 Европске комисије.

SEMS је прихваћен од стране SECI (Иницијативе за сарадњу у југоисточној Европи) земаља чланица Европске уније, као стандардна форма за пробну размену оперативних података. Прва успешна примена овог система на подручју читавог региона, били су пројекти „Булдог I” и „Булдог II”.

На регионалним конференцијама за Контролу примене закона (Охрид 2004. и Тирана 2005.) SEMS је прихваћен од стране управа царина из региона западног Балкана као алат за размену информација пре приспећа. Најуспешнија примена ове верзије софтвера била је Систем за рано упозоравање на реци Дунав (DREWS). Овај пројекат је обухватион размену информација пре приспећа за речни саобраћај на реци Дунав, у току кроз Хрватску, Мађарску и Србију.

Опис апликације:

SEMS (Систем електронске размене података за југоисточну Европу) пре свега представља алат који пружа безбедну размену података у реалном времену. Другим речима, то је систем за рано упозоравање који се може лако прилагодити потребама за разменом практично било које врсте информација. SEMS се такође може користити и за многе друге сврхе, као што је алат за прикупљање података за потребе вршења селекције, анализе ризика и утврђивање циљева. Он омогућава Управама царина да своје ресурсе (конкретно, људске, финансијске и временске) усмере на високо-ризичне области.

SEMS омогућава брже царињење на границама и безбеднији друмски, железнички, речни и поморски саобраћај. SEMS доприноси унапређењу Интегрисаног управљања границом – сталној сарадњи између пограничних служби (царинске службе, пограничне полиције итд.), као и сарадњу између Управама (царинске, пореске итд.).

Управљање системом SEMS је једноставно; сви који су имали искуства са било којим софтвером за електронску пошту (као што је mail client) неће имати тешкоћа при упознавању са SEMS системом. SEMS има уграђену опцију за превођење, што омогућава приступ уз коришћење било ког језика или писма, нпр. порука која се шаље из Италије на италијанском, у Србији ће бити примљена на српском језику.

Технички детаљи:

Првобитна верзија SEMS сачињена је у MS VBA (у Microsoft Visual Basic програмском језику за апликације) уз Microsoft Access као RDMBS при чему је коришћен Microsoft Outlook као клијент за електронску пошту за слање и пријем порука.

SEMS је непрестано унапређиван применом нових верзија MS Office пакета (закључно са Ofiice 2003). Додате су многе нове карактеристике софтвера, од којих је највећу измену представљао интегрисани клијент за електронску пошту, док је Microsoft Outlook задржан као опција.

Након успеха DREWS Пројекта, у првој половини 2007, CAFAO Тим за информационе технологије сачинио је нову NEW SEMS апликацију. Радило се о самосталној (stand-alone) апликацији заснованој на моделу клијент-сервер, која је израђена уз коришћење најновијих алата за израду софтвера. С обзиром на то да су многи корисници боље упознали са SEMS формама, CAFAO Тим за информационе технологије одлучио је да задржи план форми и шаблона SEMS система. Нова апликација наследила је све добре карактеристике претходних софтверских верзија и донела многе нове предности: NEW SEMS је поседовао безбеднија решења за комуникацију, што значи да су поруке, као и сви прилози слати преко СЕМС система имали двоструку шифру. NEW SEMS RDBMS је за базу података користио MS SQL 2005, који је омогућио да се SEMS подаци једноставно увозе или анализирају преко практично било које друге апликације. Свака од управа је могла да формира централну SEMS базу података и у свој информациони систем увози податке које прима SEMS.

Најновија верзија SEMS апликације постала је модул SEED софтверског пакета, а састављена је у:

 • Програмском језику: C#
 • Независна је од DBMS (до сада тестиран са Postgre SQL и Microsoft SQL Сервером 2005/2008)
 • Апликациони сервер: Internet Information Services v 6.0
 • Оперативни систем: Microsoft Windows server 2003 / Microsoft Windows XP (или новије)

Комуникациони модул је Open ESB:

 • Програмски језик: JAVA
 • Апликациони сервер: GlassFisx 2.2
 • DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Апликациони сервер: GlassFisx 2.2
 • Независан од оперативног система (тестиран са Microsoft Windows serverom 2003 / Microsoft Windows XP (и новијим)

Референце:

 • SEMS – SECI

Земље чланице SECI су користиле SEMS као алат за размену оперативних пробних података преко пројеката „Buldog I” и „Buldog II”. Ови пројекти су сада завршени.

 • SEMS – DREWS

Најуспешнија примена SEMS система је Систем за рано упозоравање на реци Дунав (DREWS). Ради се о систему за размену информација пре приспећа пловила и робе у области реке Дунав. Овај пројекат је покренула канцеларија Европске уније CAFAO за Србију и Управа царина Србије, у лето 2005. године. Након потписивања Меморандума о разумевању између Управа царина Хрватске, Мађарске и Србије у јуну 2005., покренут је пробни пројекат. Три луке на Дунаву започеле су размену информација пре приспећа: Бездан (SRB), Мохач (HUN) и Вуковар (CRO), док су систем надзирали оперативни центри у Београду, Будимпешти и Загребу. У новембру 2006, систем је проширен тако да је обухватио дунавске луке у Србији, док је апликацијски софтвер замењем софтвером NEW SEMS (DREWS) – Верзија 2.0. Учествовало је укупно 23 локација:

 • Хрватска: лука Вуковар и Централа Загреб
 • Мађарска: лука Мохач и Централа Будимпешта
 • Србија:   свих 12 лука/Царинских испостава; 5 теренских Канцеларија за сузбијање кријумчарења; руководилац Речног мобилног тима; руководилац Сектора за сузбијање кријумчарења
 • SEMS – Аеродром

Овај пројекат покренут је у лето 2005, на Регионалној конференцији за контролу примене прописа у Тирани. SEMS је прихваћен од стране свих царинских управа учесница, као алат за размену информација пре приспећа и свака управа царина је одабрала аеродром за пробни рад. EU CAFAO Тим за информационе технологије припремио је софтвер и Упутства за кориснике које је испоручио управама корисницама. SEMS је инсталиран на неколико одабраних аеродрома. .

 • SEMS – Железница

Овај пројекат је покренут у оквиру Управе царина Србије. Почетком 2007, SEMS је инсталиран на четири царинске испоставе на железници: Београд, Димитровград, Шид и Суботица.

Имајући у виду да се контрола железничког саобраћаја сматра једном од ’области највишег ризика’ на западном Балкану, један број Управа царина у региону (конкретније Хрватска, Црна Гора и Северна Македонија) такође је изразио интересовање да учествује у SEMS програму за железницу.

 • SEMS – Адриатик Плус

Почетком јула је у Подгорици (Црна Гора) одржан уводни састанак на коме су Управе царина које су имале своје представнике (Албанија, БиХ, Хрватска, Црна Гора и УНМИК/Косово) изразили заинтересованост за учешће.

Како су „источне” јадранске луке углавном одредишне, важно је да полазне луке у Италији, Грчкој, Словенији (и Малти) учествују у овом Пројекту. Информације с ’друге стране’ Јадрана, послате пре приспећа у електронској форми која се може едитовати, од велике су користи за управе кориснице.

Према расположивим информацијама, саобраћај између јадранских лука (на источној обали) није посебно интензиван. Терет углавном транзитира кроз луке до свог коначног одредишта. Информације послате пре приспећа из јадранских лука у коначно одредиште биле би од велике користи за ’управе у низу’ (БиХ, Северну Македонију, Мађарску, Србију итд.). Из тог разлога је овај Пројекат назван „SEMS – Адриатик Плус”, као Пројекат који се бави разменом информација између јадранских лука и робом која транзитира и која се царини у овим лукама.

 • SEMS – Северна Македонија

Управа царина Северне Македоније још увек користи SEMS софтвер за слање обавештајних података унутар организације, између Централе и царинских испостава широм земље.

 • SEMS – MAPS

Ово је такође била једна од предложених иницијатива за примену SEMS као алата за потребе Система за аутоматску обраду манифеста (MAPS). Организације за превоз трајектом ће Царини слати информације о путницима, возилима и роби која се превози на ‘јадранским’ трајектима користећи SEMS. Већина компанија за превоз трајектом повезује Италију са јадранским лукама балканске обале (у Албанији, Црној Гори и Хрватској). Царина Црне Горе је већ изразила интересовање за учешће у овом Пројекту и већ су одржани прелиминарни састанци са ферибот компанијама, док су додатни састанци планирани у блиској будућности.

Галерија слика