Унапређење Регистра административних поступака и Јавног портала

Пројекат

Project Description

Циљ пројекта је подршка надоградњи постојећих ИТ система:

  • Регистар административних поступака (РАП) –  Платформа за јединствен приказ и управљање административним поступцима (АП).
  • Јавни портал – информативни портал административних процедура за јавне кориснике.

Унапређени РАП ће омогућити јавним службеницима из Покрајинске администрације и из општина да унесу податке током целог циклуса креирања, ажурирања, законских измена и архивирања: АП за правна лица, АП за грађане и административних захтева.

Унапређени Јавни портал представиће посетиоцима податке везане за АП за правна лица и грађане као и у вези Административних захтева. Такође ће омогућити јавну доступност података са РАП-а на нивоу Републике, Покрајине и локалне самоуправе.

Дугорочни циљ је омогућавање потпуне примене Закона о Регистру административних поступака, као и поједностављивање система администрације обједињеним правилима, стандардима, и јасним улогама и одговорностима.

Project Details

  • ЛокацијаСрбија
  • Главни послодавац / партнерРепублички Секретаријат за јавне политике
  • Временски оквирдецембар 2021 – новембар 2022.
  • Статусзавршено