Апликација за обавезујућа обавештења о сврставању робе – Управа царина Србије

Пројекат

Project Description

Циљ овог ангажмана је развој и имплементација софтверског решења које омогућава електронско прослеђивање, обраду и издавање обавезујућих обавештења о сврставању робе.

Ангажман је обухватао:

 • Одржавање консултација са Одељењем за царинску тарифу и Одељењем за информатичку и комуникациону технологију Управе царина Републике Србије ради потпуног разумевања стручних и техничких захтева потребних за развој и имплементацију ИТ апликације за обавезујућа обавештења о сврставању робе.
 • Израду техничких спецификација за Апликацију које ће одобрити Одељење за царинску тарифу и Одељење за информатичку и комуникациону технологију Управе царина.
 • Развој, тестирање и стављање у функцију Апликације, у име Одељења за царинску тарифу Управе царина.
 • Развој корисничких упутстава за Апликацију.
 • Обављање практичне обуке унутар организације.
 • Одржавање Апликације
 • Разумевање и преглед бизнис процеса, креирање будућег модела и развој, стављање у функцију ИТ апликације и придружене базе података.

Развијени софтвер се састоји од следећих основних модула и функционалности:

 • OOС: Модул за обавезујућа обавештења о сврставању робе (обухвата портал за подносиоце захтева)
 • МОС: Мишљења о обавезујућим обавештењима
 • Модул за административне процедуре
 • Потврда идентитета корисника (3 режима: дигитални сертификат, двофакторска аутентификација, корисничко име/лозинка)
 • Дигитално потписивање (и пратећих докумената)
 • Аутоматско креирање докумената (из унапред дефинисаних предложака)
 • Аутоматска обавештења за кориснике свих нивоа
 • Напредна претрага и извештавање.

Project Details

 • ЛокацијаСрбија
 • Главни послодавац / партнерУправа царина Србије
 • Временски оквироктобар 2020 – април 2022.
 • Статусзавршено